Werken

De meeste mensen met hiv doen gewoon hun werk. Ze hebben een goede gezondheid en zijn niet vaker ziek dan mensen zonder hiv. Aangezien hiv in het dagelijks leven niet overdraagbaar is, hoeven zij nergens rekening mee te houden.

Toch kan hiv de reden zijn dat iemand een tijdje niet (volledig) kan werken. Bijvoorbeeld doordat je door de uitslag van je hiv-test van slag bent, of wanneer je met hiv-medicatie gaat starten of wisselen. Maar zodra die problemen zijn opgelost en je je evenwichtig genoeg voelt of gewend bent aan de medicatie, kun je gewoon weer aan het werk.

Voor sommige mensen is het nodig om anders met hun energie om te gaan. Dan kan 'het nieuwe werken' wellicht een oplossing bieden: bijvoorbeeld door flexibeler werktijden aan te houden of een bepaald aantal uren thuis te werken.

Het is bij sollicitaties wettelijk verboden dat een werkgever vragen stelt over je gezondheid.  Als daar toch naar gevraagd wordt, dan is het toegestaan om geen antwoord te geven of om aan te geven dat deze vraag niet relevant is.

Het is een persoonlijke afweging of je wel of niet over je hiv-status vertelt op je werk. In ieder geval ben je niet verplicht iets te melden over je status. En als je het wel wilt,wat is dan de meerwaarde voor jezelf.

De meeste mensen met hiv gewoon hun werk kunnen doen. Het is  belangrijk dat ze dat ook kunnen blijven doen.  Zij moeten daarom aandacht hebben voor een juiste balans tussen hun energie en hun dagelijkse werkzaamheden en werkdruk. Hiermee kan uitval voorkomen worden.

Voor mensen met hiv die vragen hebben over werk of daarbij ondersteuning zoeken biedt de Hiv Vereniging een spreekuur. Of het nu gaat om reïntegratie, aan het werk blijven, een beslissing van het UWV of om de WIA, zo lang je vraag werkgerelateerd is, kun je er terecht.
Het spreekuur in de praktijk
Iedere eerste maandag van de maand is Erik Meijs bij de vereniging aanwezig tussen 11.00 – 13.00 uur, Eerste Helmersstraat 17 Amsterdam. Dus kom gerust langs. Telefonische kun je voor die dag een afspraak maken: 020 – 620 21 22.

Juist bij een wisselende energie kun je er de voorkeur voor hebben om een eigen bedrijf te starten, waardoor je meer je eigen werktijden kunt indelen.

Zoals zoveel mensen, ambieren ook mensen met hiv een baan in het buitenland. Er kunnen echter door landen voorwaarden aan een werkvergunning worden gesteld, waarbij hiv een probleem kan vormen.

De bedrijfsarts heeft geheimhoudingsplicht. Je bepaalt zelf of je vertelt over je hiv-status en aan wie. Als je bepaalde klachten hebt, kan het goed zijn om aan je bedrijfsarts te vertellen dat je hiv-positief bent, omdat hiv een rol kan spelen bij die klachten. Zonder jouw toestemming mag de bedrijfsarts niet aan anderen vertellen dat je hiv-positief bent. Ook niet aan je werkgever.

SZW

Het Ministerie van SZW is samen met de sociale partners verantwoordelijk voor de positie van alle werknemers, waaronder ook werknemers met hiv. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de  implementatie van de arbeidsstandaard op het gebied van hiv (2010).

ILO

De International Labour Office (ILO) is in internationaal verband samen met de sociale partners verantwoordelijk voor de positie van werknemers (met hiv). Hiv krijgt speciale aandacht van de ILO omdat hiv wereldwijd een grote impact heeft op de werkzame bevolking heeft.

Expertisegroep

De Expertisegroep Werk en hiv heeft in samenwerking met de Hiv Vereniging Nederland het initiatief genomen tot de opzet van positiefwerkt.nl. Dé centrale plek over werken en hiv voor werkgevers, beroepsgroepen, intermediairs en werknemers (met hiv).