Solliciteren

Het is bij sollicitaties wettelijk verboden dat een werkgever vragen stelt over je gezondheid.  Als daar toch naar gevraagd wordt, dan is het toegestaan om geen antwoord te geven of om aan te geven dat deze vraag niet relevant is.

Gezondheidsvragen, in welke vorm dan ook, mogen tijdens de sollicitatieprocedure niet gesteld worden. Toch kunnen mensen met hiv moeilijkheden ondervinden bij het zoeken en krijgen van werk, bijvoorbeeld doordat er wegens langdurige ziekte een ‘gat’ in het CV zit. Veel mensen vragen zich af in hoeverre ze toch iets moeten zeggen over hun hiv-status.

sollicitatiebrief en CV


Een brief is voor de werkgever vaak de eerste kennismaking. Geef informatie over wie je bent en wat je te bieden hebt voor de aangeboden functie. Dat is in dit stadium het belangrijkst. Vermeld in je CV je werkervaring (ook vrijwilligerswerk), de opleidingen die je gevolgd hebt en overige relevante informatie, zoals speciale vaardigheden en interesses. Een ‘gat’ in je CV kan vragen oproepen. Als hiv niet van belang is voor de aangeboden functie kun je dit ‘gat’ minder opvallend maken door minder precieze data te vermelden.

 

SZW

Het Ministerie van SZW is samen met de sociale partners verantwoordelijk voor de positie van alle werknemers, waaronder ook werknemers met hiv. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de  implementatie van de arbeidsstandaard op het gebied van hiv (2010).

ILO

De International Labour Office (ILO) is in internationaal verband samen met de sociale partners verantwoordelijk voor de positie van werknemers (met hiv). Hiv krijgt speciale aandacht van de ILO omdat hiv wereldwijd een grote impact heeft op de werkzame bevolking heeft.

Expertisegroep

De Expertisegroep Werk en hiv heeft in samenwerking met de Hiv Vereniging Nederland het initiatief genomen tot de opzet van positiefwerkt.nl. Dé centrale plek over werken en hiv voor werkgevers, beroepsgroepen, intermediairs en werknemers (met hiv).