Vertellen of niet

Het is een persoonlijke afweging of je wel of niet over je hiv-status vertelt op je werk. In ieder geval ben je niet verplicht iets te melden over je status. En als je het wel wilt,wat is dan de meerwaarde voor jezelf.

Het is een persoonlijke afweging of je wel of niet over je hiv-status vertelt op je werk. In ieder geval ben je niet verplicht iets te melden over je status. En als je het wel wilt, wat is dan de meerwaarde voor jezelf?

De keuze wel of niet vertellen is het gemakkelijkst als je geen klachten hebt. Lastiger wordt het als je wel klachten hebt, je regelmatig ziek meldt en je bijvoorbeeld de werkuren zou willen aanpassen aan je gezondheid. De bedrijfsarts is dan de meest aangewezen persoon om mee te overleggen. Maar wat je ook doet, de beslissing is volledig aan jou!

omgaan met medicijnen

Het innemen van medicijnen is voor de meeste mensen eenvoudig. Het is gemakkelijker geworden om de medicijnen in te nemen zonder dat anderen, collega’s bijvoorbeeld, het hoeven te zien. Ook dit hoeft dus geen reden meer te zijn om iets te vertellen over je hiv. Je kunt met je arts bespreken welk moment van de dag voor jou het meest geschikt is. 

vertellen op je werk
Als je toch overweegt iemand binnen jouw werkomgeving op de hoogte te brengen dan kan je terecht bij je bedrijfsarts. Hij heeft als arts zijn medisch beroepsgeheim en zwijgplicht, ook naar je werkgever toe.

tips om te overwegen

Denk eens aan de volgende tips als je twijfels hebt over al dan niet vertellen:

Redenen om niet te vertellen over hiv

  • er is geen directe relatie tussen jouw gezondheid, functioneren en je (nieuwe) baan

Redenen om wel iets te zeggen over hiv

  • in bepaalde functies kan ervaringsdeskundigheid rondom hiv of een chronische aandoening wellicht juist een voordeel zijn
  • er is voldoende vertrouwen en veiligheid bij collega’s en leidinggevenden

overdraagbaarheid van hiv
Bij normaal sociaal contact wordt hiv niet overgedragen. Op de werkvloer is dat niet anders. Overdracht van hiv kan alleen gebeuren door seksueel contact en bloed-bloed contact. Je kunt dus rustig handen schudden, knuffelen, zoenen of computers, gereedschap en andere gebruiksvoorwerpen delen. Als er een hoger risico is op bedrijfsongevallen, is er een arbo- en/of hygiëne uu nn 100protocol waar men zich altijd aan dient te houden. Zo'n protocol beschermt tegen de overdracht van allerlei aandoeningen of infecties, dus veel meer dan alleen hiv. Het geldt ook voor iedereen op het werk. Dus als iemand iets onder de leden heeft en dat zelf nog niet weet, kan hij dit niet overdragen aan anderen. Per bedrijfstak kan zo'n protocol verschillen. In de horeca gelden bijvoorbeeld andere voorschriften dan in de zorg.
Weet dat je hiv niet over kunt dragen als je onder behandeling bent en het virus niet in je bloed aantoonbaar is. Dit heeft recentelijk onderzoek aangetoond.

 

SZW

Het Ministerie van SZW is samen met de sociale partners verantwoordelijk voor de positie van alle werknemers, waaronder ook werknemers met hiv. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de  implementatie van de arbeidsstandaard op het gebied van hiv (2010).

ILO

De International Labour Office (ILO) is in internationaal verband samen met de sociale partners verantwoordelijk voor de positie van werknemers (met hiv). Hiv krijgt speciale aandacht van de ILO omdat hiv wereldwijd een grote impact heeft op de werkzame bevolking heeft.

Expertisegroep

De Expertisegroep Werk en hiv heeft in samenwerking met de Hiv Vereniging Nederland het initiatief genomen tot de opzet van positiefwerkt.nl. Dé centrale plek over werken en hiv voor werkgevers, beroepsgroepen, intermediairs en werknemers (met hiv).